Barn i utsatta situation

Vilka barn är utsatta eller befinner sig i utsatta situationer? Det finns många benämningar, man talar om barn som far illa eller riskerar att fara illa, barn i riskmiljöer, barn som försummas eller utsätts för kränkningar, fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp.

Mina erfarenheter och mitt engagemang har givit mig insikt om hur viktigt det är med kunskap om olika sociala frågor. Men det räcker inte att ha kunskap, den måste tillämpas. Jag ger nedan exempel på barns uppväxtmiljö och den generella välfärden betydelse, på hur den utvecklingsekologiska modellen kan hjälpa till att förstå skeenden som påverkar barnet och barnets miljö samt på vikten av professionell social kompetens. Jag inleder med ett kort avsnitt om barnmisshandel. Detta är områden som alla är viktiga för personalens kompetensutveckling.

Läs mera...

» om barnmisshandel
» om barns uppväxtmiljö
» om en utvecklingsekologisk modell
» om personalens kompetens
» om metaanalys